Về trang chủ

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945Mới nhấtCũ nhất

  • Những ngày Thu này của 65 năm về trước, dưới ngọn cờ lãnh đạo tài tình của Đảng mà đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc ta đã cùng “giũ bùn đứng dậy chói lòa” làm lên cuộc Cách mạng tháng Tám long trời lở đất

  Mở đường cho Chính phủ lâm thời về Thủ đô - 06/02/2015
  Sau Cách mạng Tháng Tám 1945

  • Ngày 13-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang), gồm đại biểu các đảng bộ và một số đại biểu hoạt động ở nước ngoài. Hội nghị nhận định: “Những điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương đã chín muồi…

  Thái Nguyên trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân - 06/03/2015
  Sau Cách mạng Tháng Tám 1945

Video

Chuyên mục

Tag